VIDEO CLIP

6h ngày 02/09 Lễ Quốc khánh đặc biệt

02/09/21

Do đang phải thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 nên dịp lễ Quốc khánh năm nay nhiều hoạt động kỷ niệm không thể diễn ra...

Tag: Thời sự , Chủ tịch Hồ Chí Minh , Quốc khánh 2/9 , Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam , Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Video mới nhất