VIDEO CLIP

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất

19/12/22

Để thay đổi tập quán sản xuất theo lối truyền thống đòi hỏi người nông dân trong thời đại mới phải biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Tag: sản xuất theo lối truyền thống , bộ khoa học kỹ thuật , đào tạo nghề , khoa học kỹ thuật

Video mới nhất