VIDEO CLIP

Bộ Nông nghiệp đề nghị hỗ trợ ngư dân bám biển

13/05/22

Bộ NN&PTNT vừa có công văn gửi các địa phương về việc Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn từ 1-5 đến 16-8 đối với toàn bộ các nghề trừ nghề câu trên các vùng biển, trong đó có những vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Bộ NN&PTNT , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội lương thực Việt Nam , Bộ NN&PTNT , Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 38 , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Rau quả Việt Nam , Hiệp hội rau quả Việt Nam , Bộ NN&PTNT , HIỆP , Hiệp , quyền chủ quyền

Video mới nhất