VIDEO CLIP

Bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia

08/09/21

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để viện trợ, cứu trợ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Tag: Thời sự , Chính phủ , Ủy ban Thường vụ Quốc hội , Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn , dịch bệnh COVID-19 , Ủy ban Tài chính , Hội đồng dân tộc , Kiểm toán Nhà nước , Thanh tra Chính phủ , dự trữ quốc gia

Video mới nhất