09:05 28/05/23 Print

Cần "vá" những "lỗ hổng" để khuyến khích phát triển kinh tế trang trại

Nhiều trang trại đã thực hiện liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị để ổn định tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra đồng thời bao tiêu sản phẩm đầu ra cho bà con nông dân.

 Mô hình nông nghiệp sinh thái của Hợp tác xã Nho và Dâu tây Vĩnh Ngọc (Hà Nội).

Đa dạng hệ thống trang trại

Hiện nay cả nước có 18.945 trang trại đạt tiêu chí quy định của Bộ NN-PTNT, trong đó có 3.471 trang trại trồng trọt, 11.807 trang trại chăn nuôi, 129 trang trại lâm nghiệp, 1.586 trang trại nuôi thủy sản, 1.952 trang trại tổng hợp.

Các trang trại hiện nay đang phát triển theo hướng tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất tập trung, quy mô lớn (bình quân diện tích đất là 3,52 ha/trang trại); giá trị vốn đầu tư và vốn sản xuất kinh doanh năm 2022 là 2.430,4 triệu đồng/trang trại.

Việc tổ chức sản xuất trong trang trại đã chuyển đổi theo hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, ứng dụng tin học, chuyển đổi số, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu và tập trung sản xuất, kinh doanh những cây, con đặc thù có giá trị kinh tế cao.

Sản phẩm sản xuất theo hướng chất lượng an toàn, sản xuất hữu cơ gắn với tiêu chuẩn quy định và gắn với truy suất nguồn gốc sản phẩm đem lại giá trị kinh tế cao. Giá trị sản xuất năm 2022 đạt 3.513 triệu đồng/năm, tạo thu nhập lao động thường xuyên đạt 4,9 triệu đồng/người/tháng.

Mô hình trang trại chăn nuôi tại xã Đại Yên (huyện Chương Mỹ) mang lại giá trị kinh tế cao. Ảnh: Phương Nga.

Nhiều trang trại đã thực hiện liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị để ổn định tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra đồng thời bao tiêu sản phẩm đầu ra cho bà con nông dân. Hiện có khoảng 2.285 trang trại có liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, nhiều trang trại đã tổ chức kết hợp các hoạt động du lịch và phi nông nghiệp để hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp như: Sơ chế, bảo quản, chế biến sản phẩm; lắp đặt hệ thống điện mặt trời phục vụ sản xuất. Hiện có 42 trang trại tham gia hoạt động du lịch nông nghiệp và 800 trang trại đầu tư hệ thống điện mặt trời.

 Lao động chủ yếu là chủ trang trại và các thành viên trong gia đình. Một số trang trại có thuê mướn lao động bên ngoài chủ yếu là vào thời vụ gieo trồng, thu hoạch với số lao động thường xuyên bình quân 3,8 lao động/trang trại.

Cần tháo gỡ những khó khăn

Ths. Nguyễn Văn Chung, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ NN-PTNT), để khuyến khích kinh tế trang trại phát triển, ngày 02/02/2000 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP về kinh tế trang trại.

Với chính sách lâu dài, Nhà nước khuyến khích đối với kinh tế trang trại và bảo hộ kinh tế trang trại. Nhà nước đặc biệt khuyến khích việc đầu tư khai thác và sử dụng có hiệu quả đất trống, đồi núi trọc, ao, hồ, đầm, đất còn hoang hoá để sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh với tỷ suất hàng hoá cao.

Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát huy kinh tế tự chủ của hộ nông dân, phát triển kinh tế trang trại đi đôi với chuyển đổi hợp tác xã cũ, mở rộng các hình thức kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất - kinh doanh.

Ngoài ra, Nhà nước hỗ trợ về vốn, khoa học-công nghệ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho các trang trại phát triển bền vững. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước để các trang trại phát triển lành mạnh, có hiệu quả…

Tuy nhiên, các chính sách này được thực hiện thông qua các văn bản của Chính phủ quy định chính sách cùng các đối tượng khác. Đặc biệt chính sách về “tăng cường công tác quản lý Nhà nước để các trang trại phát triển lành mạnh, có hiệu quả” do không có văn bản quy định về quản lý Nhà nước đối với trang trại nên trong thực tế tại các địa phương hầu như để các trang trại phát triển tự phát và áp đặt sự quản lý như các đối tượng khác nên gây khó khăn cho các chủ trang trại trong việc đầu tư phát triển trang trại.

Ths. Nguyễn Văn Chung, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ NN-PTNT).

“Đặc biệt, phần lớn các trang trại hiện nay phát triển còn mang tính tự phát, quy mô sản xuất (đất đai, lao động, vốn) của nhiều trang trại còn nhỏ. Chất lượng lao động trong các trang trại hiện nay còn thấp, năng lực quản trị và hiểu biết về thị trường, khoa học kỹ thuật của nhiều chủ trang trại còn hạn chế.

Quy trình kỹ thuật sản xuất của các trang trại chưa hiện đại, chủ yếu sản xuất theo phương pháp thủ công truyền thống. Số lượng trang trại ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, đặc biệt ứng dụng tin học trong sản xuất, chế biến, bảo quản chưa nhiều”, Ths. Nguyễn Văn Chung, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT thông tin.

Cũng theo Ths. Nguyễn Văn Chung, sản phẩm của trang trại chưa đa dạng, chất lượng sản phẩm chưa cao và không ổn định, sản phẩm hàng hoá bán ra chủ yếu dưới dạng thô hoặc tươi sống, chưa qua chế biến nên giá bán thấp, sức cạnh tranh yếu. Đa số các trang trại chưa xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, mã số, mã vạch sản phẩm hàng hóa.

Việc lựa chọn cây trồng, vật nuôi của một số trang trại thiếu hợp lý, chưa phù hợp với kinh tế thị trường, mất cân đối cung cầu, giá trị đạt thấp; số trang trại có hợp đồng liên doanh, liên kết chưa nhiều, mối liên kết chưa bền vững, do không có thị trường tiêu thụ ổn định trong khi năng lực cạnh tranh còn thấp nên chịu thua thiệt khi giá nông sản xuống thấp.

Việc hỗ trợ các trang trại ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, ứng dụng tin học trong sản xuất, chế biến, bảo quản chưa nhiều, mới chỉ tập trung ở một số lĩnh vực và khu vực nhất định (chủ yếu là chăn nuôi).

Trang trại lợn được đầu tư 136 tỉ đồng trên diện tích hơn 30ha nhưng vừa đi vào hoạt động đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh: Văn Đức.

“Một số trang trại ngoài hoạt động nông nghiệp còn kết hợp hoạt động du lịch hoặc sản xuất phi nông nghiệp. Tuy nhiên, các hoạt động này hầu hết phát triển tự phát, không có quy hoạch, không tuân thủ quy định về đất đai, xây dựng. Trong đó, các trang trại kết hợp du lịch hầu hết chưa có giấy phép hoạt động du lịch, lao động không được đào tạo nên thiếu kiến thức và kỹ năng về du lịch.

 Tình trạng vi phạm về đất đai, xây dựng diễn ra còn phổ biến. Một số trang trại còn xả chất thải trực tiếp ra môi trường không thông qua hệ thống xử lý.

Một số hoạt động phi nông nghiệp kết hợp phát sinh như: Sơ chế, bảo quản, chế biến sản phẩm; lắp đặt hệ thống điện mặt trời phục vụ sản xuất; phát triển du lịch nhưng chưa có quy định cụ thể cho việc xây dựng các công trình phục vụ sản xuất kinh doanh trên đất nông nghiệp và cho phép các trang trại được chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp dẫn đến việc nhiều trang trại “lách luật” xây dựng các công trình “tạm bợ” vừa mất mỹ quan vừa hạn chế hiệu quả sử dụng.

Hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại nằm tản mạn ở nhiều văn bản nên gặp khó khăn trong việc triển khai và tiếp cận chính sách hỗ trợ trang trại.

Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra chưa được coi trọng dẫn đến nhiều chủ trang trại chưa thực hiện đầy đủ kê khai, báo cáo tình hình hoạt động và còn vi phạm về đất đai, xây dựng, môi trường. Chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các Bộ, ngành và cơ quan chuyên ngành tại địa phương trong quản lý nhà nước đối với trang trại, nhất là việc kiểm tra, hướng dẫn các trang trại nông nghiệp hoạt động kết hợp du lịch và phi nông nghiệp”, Ths. Nguyễn Văn Chung nhấn mạnh.

Hải Sơn

Ý kiến bạn đọc

0 đánh giá Cần "vá" những "lỗ hổng" để khuyến khích phát triển kinh tế trang trại

0
Chọn đánh giá của bạn

0 bình luận

Tin tức liên quan

Cơ quan kiểm soát Nông nghiệp Hữu cơ của Sri Lanka ra mắt website: Bảo vệ uy tín sản phẩm Hữu cơ

Cơ quan kiểm soát Nông nghiệp Hữu cơ của Sri Lanka ra mắt website: Bảo vệ uy tín sản phẩm Hữu cơ

Sri Lanka vừa có một bước tiến quan trọng để bảo vệ uy tín các sản phẩm Hữu cơ trong…

Hà Nội: Đưa sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn tới khu đô thị

Hà Nội: Đưa sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn tới khu đô thị

Sáng 28-9, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội phối hợp với UBND quận…

Hoa Kỳ hỗ trợ các nhà sản xuất sữa hữu cơ, chuyển đổi hệ thống lương thực theo nhiều cách tích cực

Hoa Kỳ hỗ trợ các nhà sản xuất sữa hữu cơ, chuyển đổi hệ thống lương thực theo nhiều cách tích cực

Dưới thời của Tổng thống Joe Biden, Hoa Kỳ đang nỗ lực chuyển đổi hệ thống thực phẩm với trọng…

Trao giải thưởng Hữu cơ EU 2023: Vinh danh cá nhân, tập thể xuất sắc trong chuỗi giá trị Hữu cơ

Trao giải thưởng Hữu cơ EU 2023: Vinh danh cá nhân, tập thể xuất sắc trong chuỗi giá trị Hữu cơ

8 giải ở 7 hạng mục của giải thưởng Hữu cơ EU 2023 đã được IFOAM châu Âu công bố.

Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương: Mô hình du lịch canh nông sẽ là động lực tăng trưởng của địa phương

Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương: Mô hình du lịch canh nông sẽ là động lực tăng trưởng của địa phương

Hiện nay, nền nông nghiệp tại địa phương đang phát triển và nông nghiệp vẫn đang là ngành chủ lực.…

Sàn thương mại điện tử ATEX sẽ đưa hợp tác kinh tế Việt Nam – châu Phi lên một tầm cao mới

Sàn thương mại điện tử ATEX sẽ đưa hợp tác kinh tế Việt Nam – châu Phi lên một tầm cao mới

Việc Trung tâm Truyền thông và Xúc tiến thương mại Hữu cơ Việt Nam và Viện hợp tác Kinh tế…

Hải Dương gây dựng nền nông nghiệp xanh

Hải Dương gây dựng nền nông nghiệp xanh

Nhằm đánh thức tiềm năng, bắt kịp xu thế và thích ứng biến đổi khí hậu, Hải Dương đang nỗ…

Xu thế và tiềm năng trong phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, trải nghiệm

Xu thế và tiềm năng trong phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, trải nghiệm

Hà Nội ban hành nhiều chính sách thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, chính sách hỗ…

Kỳ vọng sản xuất hữu cơ ngày càng phát triển vững chắc tại TP. Hồ Chí Minh và trên phạm vi cả nước

Kỳ vọng sản xuất hữu cơ ngày càng phát triển vững chắc tại TP. Hồ Chí Minh và trên phạm vi cả nước

LTS: Tham dự “Ngày Hữu cơ châu Á - Ngày Hữu cơ Việt Nam” 19/9 vừa qua, Giám đốc Sở…

Hành động của mỗi chúng ta không chỉ cho hôm nay mà để lại thế hệ sau này được sống trong hạnh phúc

Hành động của mỗi chúng ta không chỉ cho hôm nay mà để lại thế hệ sau này được sống trong hạnh phúc

LTS: Ngày 19/9/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam phối hợp cùng…

Tin mới cập nhật

Cơ quan kiểm soát Nông nghiệp Hữu cơ của Sri Lanka ra mắt website: Bảo vệ uy tín sản phẩm Hữu cơ

Cơ quan kiểm soát Nông nghiệp Hữu cơ của Sri Lanka ra mắt website: Bảo vệ uy tín sản phẩm Hữu cơ

Sri Lanka vừa có một bước tiến quan trọng để bảo vệ uy tín các sản phẩm Hữu cơ trong…

Vinamilk giữ vững ngôi vị trong các bảng xếp hạng doanh nghiệp niêm yết hàng đầu

Vinamilk giữ vững ngôi vị trong các bảng xếp hạng doanh nghiệp niêm yết hàng đầu

Vinamilk liên tục góp mặt trong danh sách 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam và bảng xếp…

Hà Nam: Phát triển các mô hình sản xuất rau củ quả sạch

Hà Nam: Phát triển các mô hình sản xuất rau củ quả sạch

Sản xuất rau, củ quả sạch (an toàn, VietGAP, hữu cơ…) đang được các địa phương quan tâm thực hiện…

Hà Nội: Đưa sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn tới khu đô thị

Hà Nội: Đưa sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn tới khu đô thị

Sáng 28-9, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội phối hợp với UBND quận…

Giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm

Giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm

Giai đoạn 2018-2023, sản lượng nông sản toàn tỉnh Sơn La đạt khoảng 12 triệu tấn, Hội Nông dân tỉnh…

Hoa Kỳ hỗ trợ các nhà sản xuất sữa hữu cơ, chuyển đổi hệ thống lương thực theo nhiều cách tích cực

Hoa Kỳ hỗ trợ các nhà sản xuất sữa hữu cơ, chuyển đổi hệ thống lương thực theo nhiều cách tích cực

Dưới thời của Tổng thống Joe Biden, Hoa Kỳ đang nỗ lực chuyển đổi hệ thống thực phẩm với trọng…

Làm giàu từ việc trồng lúa thời 4.0

Làm giàu từ việc trồng lúa thời 4.0

Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất cánh đồng mẫu lớn, ông Trịnh Viết Chiến…

Triển vọng từ trồng nấm linh chi đỏ dưới tán rừng

Triển vọng từ trồng nấm linh chi đỏ dưới tán rừng

Đầu tháng 6/2023, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thương mại Hiệp Phát phối hợp với Công ty TNHH Minh…

Giống lúa mới trên vùng đất mới

Giống lúa mới trên vùng đất mới

Lần đầu tiên được gieo cấy trong vụ hè thu 2023, giống lúa mới HG244 cho thấy nhiều ưu điểm…

 Canh tác cây trồng theo hướng hữu cơ, nâng cao giá trị nông sản

Canh tác cây trồng theo hướng hữu cơ, nâng cao giá trị nông sản

Trong vài năm trở lại đây, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã chuyển đổi cây trồng từ…

Tin đọc nhiều

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Là những giáo sư đầu ngành ở các lĩnh vực vi sinh vật và y học, đồng thời sống rất…

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Dư luận ở huyện Krông Păk (Đắk Lắk) rất xôn xao trước vụ việc Công ty Cổ phần Cà phê…

Thái Nguyên: Khai mạc Mùa du lịch 2023 với chủ đề “Trải nghiệm xứ trà, đậm đà bản sắc”

Thái Nguyên: Khai mạc Mùa du lịch 2023 với chủ đề “Trải nghiệm xứ trà, đậm đà bản sắc”

Tối 11/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức chương trình khai…

Tuyên Quang: Tiềm năng và triển vọng phát triển nông nghiệp hữu cơ

Tuyên Quang: Tiềm năng và triển vọng phát triển nông nghiệp hữu cơ

Tuyên Quang là tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc nước ta, có diện tích khoảng 5.870 km²…

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên: Nông nghiệp hữu cơ được ưu tiên số một

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên: Nông nghiệp hữu cơ được ưu tiên số một

Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên mong muốn có sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, tư vấn đào tạo,…

Phân bón Bình Điền 2 Phong
Quảng cáo slide danh mục tin