VIDEO CLIP

Cao Bằng đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệp

19/09/21

Cao Bằng là tỉnh có điều kiện về khí hậu, thổ nhưỡng để phát triển nông nghiệp tạo ra các loại nông sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ điều kiện đó, nhiều hợp tác xã đã tập trung vào phát triển các lĩnh vực trong sản xuất nông nghiệp.

Tag: Thời sự , Cao Bằng , hữu cơ Cao Bằng , kinh tế hợp tác xã , hợp tác xã nông nghiệp , Hợp tác xã nông nghiệp Yên Công , thành phố Cao Bằng , Hợp tác xã Trồng rừng và nguyên liệu Cao Bằng , Liên minh hợp tác xã tỉnh Cao Bằng

Video mới nhất