VIDEO CLIP

Chiến lược phát triển xuất khẩu của Việt Nam

19/09/22

Hoàn thành chiến lược ngành và lĩnh vực là ưu tiên hàng đầu, tiếp theo là công tác triển khai các khuyến nghị cải cách nhằm thúc đẩy tăng trường dẫn đầu về xuất khẩu và tạo ra việc làm trong những ngành tiềm năng. Đây là đánh giá được đưa ra tại Diễn đàn “ Định hình triển khai chiến lược xuất khẩu quốc gia Việt Nam” được tổ chức ngày 19/9 tại Hà Nội. Hội thảo và tham vấn được tổ chức trong khuôn khổ Dự án Chính sách Thương mại và Xúc tiến Xuất khẩu do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ.

Tag: Định hình triển khai chiến lược xuất khẩu quốc gia Việt Nam , Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ , Hà Nội , Dự án Chính sách Thương mại , Xúc tiến Xuất khẩu

Video mới nhất