VIDEO CLIP

Chống thất thu thuế các giao dịch xuyên biên giới

06/05/22

Trong năm 2021, ngành thuế đã thu được 1.314 tỉ đồng từ các hoạt động kinh doanh xuyên biên giới. Tuy nhiên, con số này vẫn còn khiêm tốn so với thực tế hoạt động của các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam. Để thu đúng, thu đủ các giao dịch này, ngành Thuế đưa ra công cụ để nhà cung cấp nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thuế.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội lương thực Việt Nam , Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 38 , Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 38 , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Rau quả Việt Nam , Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam , Hiệp hội rau quả Việt Nam , Hiệp hội Rau quả Việt Nam , Trong năm 2021 , kinh doanh xuyên biên giới , HIỆP , Hiệp

Video mới nhất