VIDEO CLIP

CHỦ ĐỘNG NGUỒN NƯỚC PHỤC VỤ SẢN XUẤT

04/04/22

Hiện tại cây lúa dưới lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn của hai địa phương là Quảng Nam và Đà Nẵng đang trong giai đoạn làm đòng. Để cây trồng phát triển tốt, người dân đã tích cực phối hợp với đơn vị chức năng triển khai nhiều giải pháp lấy nước, giữ nước, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội lương thực Việt Nam , Tạp chí hữu cơ Việt Nam , Tạp chí hữu cơ , Tạp chí Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam , Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 38 , Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 38 , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam , tỉnh Quảng Nam , Hiệp hội Rau quả Việt Nam , cây lúa dưới lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn , Quảng Nam và Đà Nẵng , Quảng Nam , phục vụ sản xuất. , Để cây trồng phát triển tốt , triển khai nhiều giải pháp lấy nước , đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất. , Hiệp , Tạp

Video mới nhất