10:04 13/04/23 Print

Chuyển đổi số hướng đến một nông thôn thông minh phát triển bền vững

Thái Nguyên: Chuyển đổi số trong nông thôn là những định hướng mới trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu hướng xây dựng nông thôn thông minh

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được đánh giá mang lại những hiệu quả thiết thực, giúp nâng cao thu nhập cho người dân, khiến diện mạo nông thôn có những thay đổi tích cực. Trong đó việc linh hoạt ứng dụng chuyển đổi số, đã tạo ra những điểm sáng trong bức tranh NTM.

Nhiều hộ dân, HTX dáp dụng công nghệ số vào sản xuất chè tại Phú Lương.

Tại huyện Phú Lương, nhờ việc xây dựng chính quyền điện tử, mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin của huyện ở mức khá; tỷ lệ UBND cấp xã có điểm cầu trực tuyến đạt 100%. Việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong xây dựng NTM đã góp phần quan trọng thay đổi phương thức sản xuất, giải phóng sức lao động, giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả khích lệ: 11/13 xã đạt chuẩn NTM, xã Tức Tranh đạt NTM nâng cao; toàn huyện có 11 sản phẩm OCOP (4 sản phẩm 4 sao, 7 sản phẩm 3 sao).

Được biết, huyện Phú Lương đã cấp trên 100 sản phẩm có mã QR để truy xuất nguồn gốc nông sản. Nhiều doanh nghiệp, trang trại, HTX cài đặt phần mềm, tem nhãn truy xuất nguồn gốc, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử để quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, góp phần tạo việc làm cho người lao động và đưa sản phẩm nông sản ngày càng vươn xa.

 Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại địa phương chuyển dịch tích cực, chú trọng đầu tư cho nông nghiệp sạch, an toàn hướng theo hữu cơ và hữu cơ góp phần tăng thu nhập cho người dân một cách bền vững.

Huyện Phú Lương là một điểm sáng trong xây dựng NTM tại Thái Nguyên. Chương trình xây dựng NTM vẫn đang được đẩy mạnh thực hiện khắp các địa phương trong tỉnh, đem đến bộ mặt NTM có nhiều khởi sắc, tạo sức bật cho phát triển kinh tế xã hội.

Thái Nguyên cũng đã có nhiều xã đạt chuẩn NTM nâng cao và hơn 60 xóm được UBND cấp huyện công nhận đạt xóm NTM kiểu mẫu. Đặc biệt, các thành phố Thái Nguyên, Phổ Yên và Sông Công đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Hướng đến nông thôn số thông minh

Nhằm thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025 hiệu quả, tỉnh Thái Nguyên đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể để từng bước hình thành NTM thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, góp phần xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ phát triển chính quyền số trong xây dựng NTM, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số, ít nhất 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 100% các địa phương, đơn vị quản lý điều hành trên môi trường điện tử.

Thái Nguyên hướng đến phát triển kinh tế số, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn với ít nhất 70% xã có hợp tác xã, 70% cấp huyện có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số.

Về xã hội số trong xây dựng NTM, tỉnh đặt mục tiêu có ít nhất 40% đơn vị (cấp xã, huyện) cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu (y tế, giáo dục, giám sát cộng đồng, an ninh trật tự, môi trường, văn hóa…) và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân/cộng đồng về kết quả xây dựng NTM thông qua ứng dụng trực tuyến.

Xã Tức Trang, huyện Phú Lương đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu và hướng xây dựng nông thôn thông minh.

Trong thời gian qua, xã Tức Tranh đã tập trung nguồn lực xây dựng và thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Đến hết năm 2022, xã Tức Tranh có 100% đường giao thông trục xã, trục xóm được bê tông hóa, nhựa hóa; 100% hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 100% nhà ở dân cư đạt chuẩn; 17/17 xóm có nhà văn hóa đạt chuẩn; thu nhập bình quân đầu người đạt 30,53 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,7%; Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao; môi trường cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Xã Tức Tranh cũng là địa phương đầu tiên được tỉnh Thái Nguyên và huyện Phú Lương lựa chọn thí điểm xây dựng xã NTM thông minh. Một trong những tiêu chí quan trọng của xã NTM thông minh là phải hoàn thiện nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số.

Để xây dựng thành công mô hình này, chính quyền xã Tức Tranh đã đưa ra nhiều giải pháp với quyết tâm cao nhằm triển khai đến người dân. Đến nay, trên 95% hộ dân của xã đã được cài đặt ứng dụng nền tảng địa chỉ số trên điện thoại thông minh.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết: Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; nâng cao chất lượng Phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng NTM”; tăng cường phát triển sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM bền vững trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm.

Bên cạnh đó, bám sát định hướng phát triển của tỉnh, tổ chức thực hiện tốt các chương trình, đề án đề ra, khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển; thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, phát triển công, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; tranh thủ và huy động nguồn lực tổng hợp để xây dựng nông thôn thông minh..

Quốc Tùng

 

Ý kiến bạn đọc

0 đánh giá Chuyển đổi số hướng đến một nông thôn thông minh phát triển bền vững

0
Chọn đánh giá của bạn

0 bình luận

Tin tức liên quan

Chuyển đổi số là cơ hội cho xuất khẩu Sầu riêng Việt Nam vượt Thái Lan

Chuyển đổi số là cơ hội cho xuất khẩu Sầu riêng Việt Nam vượt Thái Lan

Gần đây nhiều thông tin cho thấy nông sản Việt Nam đang cạnh tranh với Thái Lan tại thị trường…

Tăng thu nhập trên cùng diện tích canh tác

Tăng thu nhập trên cùng diện tích canh tác

Đây chính là hiệu quả, ý nghĩa của mô hình Điểm sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao do…

Những thay đổi nhờ ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp ở Đắk Nông

Những thay đổi nhờ ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp ở Đắk Nông

Nhiều người dân, doanh nghiệp ở Đắk Nông đã đầu tư, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông…

Xu hướng phát triển nông nghiệp toàn cầu

Xu hướng phát triển nông nghiệp toàn cầu

Ngành nông nghiệp toàn cầu đang không ngừng chuyển mình, đón đầu những xu hướng mới nhằm nâng cao năng…

Nam Định: Ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững nông nghiệp

Nam Định: Ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững nông nghiệp

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, những năm qua, tỉnh đã chú trọng ứng dụng công…

Bình Phước: Thúc đẩy chuyển đổi số ngành nông nghiệp

Bình Phước: Thúc đẩy chuyển đổi số ngành nông nghiệp

Nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số (CĐS) của ngành nông nghiệp, chiều 27/4, Sở Thông tin và Truyền…

Đào tạo chuyên sâu các ngành chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn

Đào tạo chuyên sâu các ngành chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn

(Chinhphu.vn) – Đại học Quốc gia Hà Nội cần lựa chọn để tập trung vào một số lĩnh vực khoa…

'Hộ chiếu' cho nông sản

'Hộ chiếu' cho nông sản

Để tạo thuận lợi cho hàng hóa nông sản “xuất ngoại”, ngành Nông nghiệp tỉnh Long An và các địa…

Xu hướng khởi nghiệp nông nghiệp đô thị, công nghệ cao

Xu hướng khởi nghiệp nông nghiệp đô thị, công nghệ cao

Qua hơn 2 năm triển khai, đề án Phát triển nông nghiệp đô thị cho vùng kinh tế Tây Nam…

Triển khai chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

Triển khai chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

Sáng ngày 25/4, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Khoa học…

Tin mới cập nhật

WinMart thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị nông sản chất lượng cao tỉnh Nghệ An

WinMart thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị nông sản chất lượng cao tỉnh Nghệ An

Sự hợp tác này sẽ thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh, phát…

Ngành sữa hữu cơ ‘khó thở’, Hoa Kỳ ‘bơm’ luôn 104 triệu USD để bình ổn

Ngành sữa hữu cơ ‘khó thở’, Hoa Kỳ ‘bơm’ luôn 104 triệu USD để bình ổn

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) mới đây đã công bố gói hỗ trợ cho các nhà sản xuất sữa…

Mở rộng sản xuất nông nghiệp hữu cơ: Cần thêm cơ chế hỗ trợ

Mở rộng sản xuất nông nghiệp hữu cơ: Cần thêm cơ chế hỗ trợ

Hà Nội đã triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, bước đầu cho hiệu quả, vừa…

Xây dựng nền nông nghiệp xanh

Xây dựng nền nông nghiệp xanh

Thời gian qua, thành phố Lai Châu đang tập trung phát triển các mô hình rau sạch hữu cơ hay…

Ngành công nghiệp khí sinh học làm giảm ô nhiễm môi trường, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ

Ngành công nghiệp khí sinh học làm giảm ô nhiễm môi trường, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ

Ngành công nghiệp khí sinh học đang được coi là một giải pháp tổng thể để quản lý chất thải,…

Sản xuất nông sản an toàn: Lợi ích kép

Sản xuất nông sản an toàn: Lợi ích kép

Nắm bắt nhu cầu của thị trường, đồng thời nhận thức rõ được những lợi ích khi sản xuất nông…

Gạo hữu cơ bãi rươi Bảo Minh: Nâng tầm ngọc thực Việt

Gạo hữu cơ bãi rươi Bảo Minh: Nâng tầm ngọc thực Việt

Với hơn 27 năm đồng hành cùng bà con nông dân ở khắp mọi miền Tổ quốc, thương hiệu gạo…

Chung tay đảm bảo ATTP trong nông nghiệp

Chung tay đảm bảo ATTP trong nông nghiệp

Với đặc thù địa bàn thường xuyên đón khách du lịch, dân cư sinh sống tập trung ở những vùng…

Xu hướng toàn cầu về thực phẩm và đồ uống hữu cơ trong thời đại mới

Xu hướng toàn cầu về thực phẩm và đồ uống hữu cơ trong thời đại mới

Chiều 30/5 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Xu hướng toàn cầu về thực phẩm và đồ uống…

Chương trình OCOP nâng tầm nông sản địa phương

Chương trình OCOP nâng tầm nông sản địa phương

Đắk Nông triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP từ năm 2018. OCOP đã có sức lan…

Tin đọc nhiều

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Là những giáo sư đầu ngành ở các lĩnh vực vi sinh vật và y học, đồng thời sống rất…

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Dư luận ở huyện Krông Păk (Đắk Lắk) rất xôn xao trước vụ việc Công ty Cổ phần Cà phê…

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc vừa ghi nhận một người đàn ông dương tính với ARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với vợ là…

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cũng đưa ra cảnh báo thu hồi các sản phẩm mì Hảo Hảo của Công ty…

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Công an thị trấn Tam Đảo giải quyết đơn tố cáo của công dân về hành vi có dấu hiệu…

Thông báo tuyển dụng