07:08 23/08/22 Print

Chuyển đổi số trong nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế theo phương châm '4 không, 1 có'

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng phát triển toàn diện, nông nghiệp sinh thái có hiệu quả cao nông thôn hiện đại và nông dân thông minh, chuyển đổi số là giải pháp để khắc phục những khó khăn, tồn tại của ngành nông nghiệp địa phương.

Sở NN-PTNT tỉnh thừa Thiên Huế đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số ngành NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025

Ngày 4/8/2022, Sở NN-PTNT tỉnh thừa Thiên Huế đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số ngành NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Kế hoạch số 286/KH-UBND).

Mục tiêu chung

Theo đó, mục tiêu trọng tâm là rà soát, ứng dụng các công nghệ số phù hợp vào quy trình quản lý nhà nước; từng bước thay đổi tư duy, phương thức sản xuất đối với các thành phần kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng số hóa, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tạo động lực thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, hướng đến nền kinh tế nông nghiệp, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ.

Chuyển đổi nhận thức và phát triển nguồn nhân lực: Tuyên truyền việc thực hiện phương châm “4 không, 1 có” bao gồm: Làm việc không giấy tờ; Hội họp không tập trung; Dịch vụ công không gặp mặt; Thanh toán không dùng tiền mặt và lợi ích của việc số hóa dữ liệu.

Xây dựng các văn bản quy định thực hiện: Xây dựng và hoàn thiện các quy chế ứng dụng công nghệ thông tin, quy chế vận hành các hệ thống phần mềm chuyên ngành đảm bảo theo mục tiêu “4 không” “1 có”. Ban hành các quy định về xây dựng, tạo lập, quản lý, khai thác, sử dụng và chia sẻ cơ sở dữ liệu ngành NN-PTNT trên nền tảng kiến trúc số.

Rà soát, tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp trong tiến trình chuyển đổi số để khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phát triển bền vững, đồng thời thu hút các chuyên gia công nghệ thông tin, nhà khoa học. Xây dựng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về nguồn vốn, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng... tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp chuyển đổi phương thức từ truyền thống sang ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp nhằm giảm chi phí, tăng năng suất lao động.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu

Phát triển dữ liệu: Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên cơ sở kiến trúc, quy chuẩn, dịch vụ chia sẻ dữ liệu thống nhất, bảo đảm nền tảng về dữ liệu là hạ tầng quan trọng, cốt yếu cho chuyển đổi số ngành NN-PTNT, cụ thể: Cơ sở dữ liệu Trồng trọt, bảo vệ thực vật; quản lý Chăn nuôi, thú y; quản lý Lâm nghiệp; quản lý Thủy sản; quản lý Thủy lợi; quản lý Phát triển nông thôn, nông thôn mới; quản lý phòng, chống thiên tai; quản lý Chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản.

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng: Tổ chức kiểm tra, đánh giá, rà soát các lỗ hổng bảo mật, thực hiện các biện pháp khắc phục để bảo đảm ATTT, thực hiện đánh giá, kiểm tra an ninh các thiết bị đầu cuối, chống làm lọt, tiết lộ bí mật nhà nước và chia sẻ thông tin trái phép. Triển khai các chương trình nâng cao nhận thức về an ninh, an toàn thông tin cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong ngành. Hướng dẫn, quán triệt công chức, viên chức thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật thông tin trong quản lý nhà nước, an toàn thông tin mạng. Xây dựng các quy định về phân quyền truy cập dữ liệu ngành ở các mức độ khác nhau.

Tích hợp hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy sản thực phẩm lên ứng dụng Hue-S, phổ hiến đến người dân sử dụng, tiếp cận thông tin theo Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Xây dựng các mô hình chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp nhằm hỗ trợ các cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận ứng dụng công nghệ số vào sản xuất

Phân cấp xử lý các góp ý, phản ánh hiện trường của người dân liên quan đến ngành NN-PTNT, đảm bảo kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về thu nhận, tạo lập, quản lý dữ liệu, tài nguyên số về nông nghiệp, phục vụ cho phát triển kinh tế số.

Cung cấp, chia sẻ, phổ biến, triển khai dịch vụ dữ liệu, thông tin, tài nguyên số về nông nghiệp đến người lao động, tổ chức, cá nhân, cộng đồng (dữ liệu về đất đai, khí hậu, thủy văn,...) nhằm chủ động trong sản xuất, kinh doanh.

Phát triển nền tảng tích hợp, kết nối dữ liệu của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các hệ thống, cơ sở dữ liệu trong tỉnh nhằm chia sẻ dữ liệu, phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng, góp phần phát triển đô thị thông minh.

Nghiên cứu phát triển các giải pháp khai thác, chia sẻ dữ liệu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên nền tảng di động, thiết bị thông minh nhằm mở rộng khả năng tương tác, tiếp cận của công dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện các kế hoạch nhằm đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thông qua các chỉ số SIPAS, bộ chỉ số DDCI...

Phát triển kinh tế số

Cung cấp công cụ kết nối giữa bên mua và bên bán, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản; giúp các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp cận kịp thời các thông tin về thị trường để hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh.

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa các hiệp hội thuộc ngành Nông nghiệp và các ngành khác để tranh thủ sự hỗ trợ về năng lực quản lý, công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số.

Tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tham gia cung cấp dịch vụ số cho người dân, xã hội, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp số, kinh tế số.

Tổ chức đào tạo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa về phương pháp sản xuất kinh doanh, đánh giá lại chuỗi giá trị, mô hình kết nối với khách hàng để tự chuyển đổi phương thức sản xuất kinh doanh theo mô hình mới.

Thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, thay đổi quy trình sản xuất, tăng cường áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại để đạt hiệu quả cao hơn.

Khuyến khích cơ sở, doanh nghiệp tham gia các sàn thương mại điện tử, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại điện tử; tạo sự kết nối giữa doanh nghiệp thương mại điện tử với các doanh nghiệp sản xuất theo từng ngành hàng để tạo thêm các chuỗi liên kết mới; xây dựng các chính sách hỗ trợ, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho các hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa (chú trọng đến hai sàn thương mại điện tử là “Voso.vn” và “Postmart.vn”); tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm và công khai kết quả trên mạng Internet đối với những trường hợp vi phạm.

Xây dựng các mô hình chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp nhằm hỗ trợ các cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận ứng dụng công nghệ số vào sản xuất: (1) Mô hình nông nghiệp an toàn, thông minh trong lĩnh vực nuôi, trồng, có ứng dụng công nghệ tự động hóa, IOT, Dữ liệu lớn (Big Data) để phân tích, theo dõi, giám sát, truy xuất và xử lý dữ liệu theo thời gian thực, giúp giảm chi phí sản xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao; (2) Mô hình quản lý, giám sát rừng đầu nguồn/rừng phòng hộ/rừng đặc dụng có ứng dụng công nghệ; (3) Mô hình trồng rừng sản xuất/rừng ngập mặn.

Thảo Trà (T/h)

Ý kiến bạn đọc

0 đánh giá Nông nghiệp Sơn La chuyển mình rõ rệt nhờ sản xuất hữu cơ

0
Chọn đánh giá của bạn

0 bình luận

Tin tức liên quan

Mô hình nông nghiệp đô thị: Làng trong phố

Mô hình nông nghiệp đô thị: Làng trong phố

TX Đông Triều (Quảng Ninh) – Trong lộ trình đến năm 2025 TX Đông Triều trở thành thành phố, xu…

Tăng cường phát triển mô hình trồng trọt công nghệ cao ở huyện Sơn Dương

Tăng cường phát triển mô hình trồng trọt công nghệ cao ở huyện Sơn Dương

TUYÊN QUANG – Những năm qua, huyện Sơn Dương đẩy mạnh tăng cường phát triển mô hình trồng trọt công…

Thái Nguyên: Thực hiện nhiệm vụ cấp, quản lý mã số vùng trồng

Thái Nguyên: Thực hiện nhiệm vụ cấp, quản lý mã số vùng trồng

UBND tỉnh Thái Nguyên đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp, quản lý…

Phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao

Phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao

SƠN LA - Đầu tư phát triển nguồn nhân lực nông công nghệ cao để tăng năng suất, chất lượng,…

Đẩy mạnh liên kết tiêu thụ nông sản trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin

Đẩy mạnh liên kết tiêu thụ nông sản trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin

Thời gian qua, việc liên kết tiêu thụ nông sản trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, trong…

Hà Nội: Đa lợi ích từ hệ thống tưới tiết kiệm nước

Hà Nội: Đa lợi ích từ hệ thống tưới tiết kiệm nước

HÀ NỘI – Trong những năm qua, TP. Hà Nội đã thực hiện nhiều mô hình áp dụng công nghệ…

Cơ giới hoá, ứng dụng công nghệ cao để sản xuất nông nghiệp được vay 50.000 tỉ đồng

Cơ giới hoá, ứng dụng công nghệ cao để sản xuất nông nghiệp được vay 50.000 tỉ đồng

Khách hàng vay vốn tại Agribank để mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng…

Trung Quốc tăng cường giám sát chất lượng sầu riêng Việt Nam

Trung Quốc tăng cường giám sát chất lượng sầu riêng Việt Nam

Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa cử 25 cán bộ tiến hành kiểm tra trực tuyến các vườn trồng…

Hoàn thiện dữ liệu số cho cá tra để tạo sự minh bạch

Hoàn thiện dữ liệu số cho cá tra để tạo sự minh bạch

Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, người chăn nuôi cá tra ở Đồng Tháp có…

Vĩnh Long: Thực hiện dự án vùng nuôi cá tra an toàn thực phẩm giai đoạn 2023 - 2025

Vĩnh Long: Thực hiện dự án vùng nuôi cá tra an toàn thực phẩm giai đoạn 2023 - 2025

Ngày 12/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Liệt đã ký Quyết định số 1633/QĐ-UBND phê duyệt…

Tin mới cập nhật

Xuất khẩu phân bón “thắng lớn”

Xuất khẩu phân bón “thắng lớn”

8 tháng đầu năm 2022, khối lượng, kim ngạch và giá xuất khẩu phân bón của Việt Nam đều tăng…

Bão Noru đang tiến sát vào đất liền, sức gió giật trên cấp 17

Bão Noru đang tiến sát vào đất liền, sức gió giật trên cấp 17

Đây là thông tin do Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia phát đi vào lúc 14h ngày 27/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân lên trên hết

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân lên trên hết

Ngày 27/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục có Công điện số 865/CĐ-TTg yêu cầu các bộ…

Mô hình nông nghiệp đô thị: Làng trong phố

Mô hình nông nghiệp đô thị: Làng trong phố

TX Đông Triều (Quảng Ninh) – Trong lộ trình đến năm 2025 TX Đông Triều trở thành thành phố, xu…

Nhiều sân bay đóng cửa trước khi bão Noru vào đất liền

Nhiều sân bay đóng cửa trước khi bão Noru vào đất liền

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (bão Noru), nhiều sân bay quyết định đóng cửa, tạm ngừng tiếp…

Giá thép xây dựng hôm nay 27/9: Thế giới tăng nhẹ, trong nước ổn định

Giá thép xây dựng hôm nay 27/9: Thế giới tăng nhẹ, trong nước ổn định

Giá thép xây dựng hôm nay 27/9 tăng mạnh trên sàn giao dịch Thượng Hải. Thị trường thép trong nước không…

Giá cao su hôm nay 279: Giá cao su biến động trái chiều trên sàn thế giới

Giá cao su hôm nay 279: Giá cao su biến động trái chiều trên sàn thế giới

Giá cao su hôm nay 27/9 trên thế giới biến động trái chiều. Giá cao su trong nước duy trì…

Giá gas hôm nay 27/9: Giá gas thế giới điều chỉnh tăng nhẹ

Giá gas hôm nay 27/9: Giá gas thế giới điều chỉnh tăng nhẹ

Giá gas hôm nay 27/9 tiếp đà tăng với mức điều chỉnh hơn 2%. Đan Mạch ban hành cảnh báo…

Giá xăng dầu hôm nay 27/9: Tiếp đà giảm trên thị trường thế giới

Giá xăng dầu hôm nay 27/9: Tiếp đà giảm trên thị trường thế giới

Cập nhật giá xăng dầu trong nước và thế giới mới nhất hôm nay 27/9/2022. Cập nhật giá xăng dầu…

Tỷ giá USD hôm nay 27/9: Giá USD trong nước tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay 27/9: Giá USD trong nước tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay 27/9 trên sàn giao dịch thế giới giảm nhẹ đứng ở mức 113,6 điểm. Tỷ giá…

Tin đọc nhiều

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Là những giáo sư đầu ngành ở các lĩnh vực vi sinh vật và y học, đồng thời sống rất…

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc: Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, có đi ăn cỗ tiếp xúc với nhiều người

Vĩnh Phúc vừa ghi nhận một người đàn ông dương tính với ARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với vợ là…

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cấm tiêu thụ mì Hảo Hảo: Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam đang 'nói dối'?

Thêm nhiều nước EU cũng đưa ra cảnh báo thu hồi các sản phẩm mì Hảo Hảo của Công ty…

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Khách du lịch bị hành hung vì thắc mắc việc thu vé trông giữ xe “cắt cổ”?

Công an thị trấn Tam Đảo giải quyết đơn tố cáo của công dân về hành vi có dấu hiệu…

Tỷ phú lợn trên vùng quê nghèo được Thủ tướng tặng Bằng khen là Nông dân xuất sắc năm 2022

Tỷ phú lợn trên vùng quê nghèo được Thủ tướng tặng Bằng khen là Nông dân xuất sắc năm 2022

56 tuổi, ông Lê Văn Cần vẫn hăng say lao động, hằng ngày có mặt ở trang trại để chỉ…

Quảng cáo slide danh mục tin