VIDEO CLIP

Cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc

20/10/21

Sáng 19/10, Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã họp phiên toàn thể bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội.

Tag: Thời sự , Ủy ban Xã hội của Quốc hội , Chính phủ , Nghị quyết số 30/2021/QH15

Video mới nhất