VIDEO CLIP

Công tác chuẩn bị ứng phó với bão mạnh

26/09/22

Bão Noru là cơn bão rất mạnh, có thể đạt cấp 15, giật cấp 17, đang di chuyển với tốc độ 20 - 25 km/giờ và huớng vào khu vực Trung Bộ, trong đó trọng tâm là từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định.

Tag: Bão Noru , cơn bão rất mạnh , khu vực Trung Bộ

Video mới nhất