VIDEO CLIP

Đảm bảo triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

21/04/22

Sáng nay, Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã diễn ra tại điểm cầu trụ sở Chính phủ và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh , Thủ tướng Chính phủ , Chính phủ , Hội nghị trực tuyến toàn quốc , Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới , Chính phủ , HIỆP , quốc gia giảm nghèo , giai đoạn 2021-2025

Video mới nhất