VIDEO CLIP

Đề xuất điều chỉnh thuế xuất khẩu phân bón

17/10/22

Trong dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế để gửi lấy ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp trước khi trình Chính phủ, Bộ Tài chính đề xuất quy định mức thuế xuất khẩu 0% đối với phân bón NPK để không ảnh hưởng đến sản xuất trong nước.

Tag: dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu , phân bón NPK , Bộ Tư pháp , Biểu thuế nhập khẩu

Video mới nhất