VIDEO CLIP

Doanh nghiệp xuất khẩu “ đuối sức” vì đủ loại chi phí

08/04/22

Sau khi liên tiếp chống chọi với dịch bệnh, "sức khỏe" của doanh nghiệp đã suy giảm đáng kể. Thế nhưng, quá trình nỗ lực phục hồi của doanh nghiệp còn gặp phải muôn vàn khó khăn thách thức, cõng trên mình hàng loạt các khoản phí gia tăng, mới nhất là phí cảng biển tăng từ 1/4. Doanh nghiệp mà đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu đang thực sự "đuối sức" trên bước đường phát triển.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội lương thực Việt Nam , Tạp chí hữu cơ Việt Nam , Tạp chí hữu cơ , Tạp chí Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Rau quả Việt Nam , Doanh nghiệp bán lẻ TPHCM , Doanh nghiệp , Hiệp , Tạp

Video mới nhất