VIDEO CLIP

Đối thoại với các nhà tài trợ nông nghiệp

16/12/21

Sáng ngày 16/12 tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) tổ chức Hội nghị toàn thể Chương trình hỗ trợ quốc tế với chủ đề “Đối tác xanh cho một nền nông nghiệp mới”. Hội nghị do Bộ trưởng Lê Minh Hoan và Ông Rémi Nono Womdim, Trưởng đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đồng chủ trì.

Tag: Thời sự , Bộ NN&PTNT , Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc , FAO , Hội nghị toàn thể Chương trình hỗ trợ quốc tế , Đối tác xanh cho một nền nông nghiệp mới , Bộ trưởng Lê Minh Hoan , Ông Rémi Nono Womdim , Trưởng đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp

Video mới nhất