VIDEO CLIP

Động lực tăng trưởng kinh tế trong quý II

04/04/22

Tăng trưởng GDP vượt mốc 5% trong quý I đã cho thấy nền kinh tế nước ta đang trên đà phục hồi nhờ những nỗ lực của cả hệ thống chính trị . Dù còn đó những tác động từ bối cảnh xung đột trên thế giới và giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao nhưng, các chuyên gia vẫn chỉ ra những động lực tăng trưởng và có dự báo khả quan cho quý II cũng như các quý tiếp theo của năm nay.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội lương thực Việt Nam , Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 38 , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Rau quả Việt Nam , Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam , Tăng trưởng GDP , Hiệp , trưởng GDP , vật liệu tăng cao nhưng

Video mới nhất