VIDEO CLIP

ĐƯA GIÁ TRỊ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP ĐỂ XUẤT KHẨU Ở BẮC KẠN

11/01/23

Nâng cao giá trị sản phẩm là ưu tiên trong việc phát triển nông nghiệp tại Bắc Kạn

Tag: phát triển nông nghiệp , giá trị sản phẩm , Bắc Kạn , xuất khẩu

Video mới nhất