VIDEO CLIP

F0 xuất hiện, trường học xử lý thế nào

15/02/22

Được trở lại trường là niềm vui của không chỉ học sinh mà cả phụ huynh. Song với việc liên tiếp xuất hiện các ca f0 ngay khi mở cửa trường khiến cho hi vọng được đi học trực tiếp của nhiều học sinh bị gián đoạn. Cùng với đó, việc xử lý f0, f1 như thế nào thì vẫn mỗi trường 1 kiểu.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Tạp chí hữu cơ Việt Nam , Tạp chí hữu cơ , Tạp chí Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam , f0 ngay khi mở cửa trường , Tạp , phụ huynh , f0 , Phụ huynh học sinh

Video mới nhất