VIDEO CLIP

GẤP RÚT KHÔI PHỤC SẢN XUẤT RAU MÀU SAU MƯA LŨ

19/10/22

Tag: mưa lũ vừa qua , vùng rau La Hường , khử trùng đồng ruộng , vùng chuyên canh rau , chuyên canh rau sau mưa lũ

Video mới nhất