VIDEO CLIP

Hà Nội chuẩn bị kịch bản 5.000-7.000 ca mắc/ngày

31/12/21

Hà Nội hiện có trên 54.000 F1, trong đó cách ly tại nhà hơn 22.000. Từ 27/4 đến nay, thành phố tiếp nhận quản lý, điều trị tổng số gần 43.000 bệnh nhân, đang điều trị hơn 20.000 người.

Tag: Hà Nội hiện có trên 54.000 F1, , trong đó cách ly tại nhà hơn 22.000 , thành phố tiếp nhận quản lý, , iều trị tổng số gần 43.000 bệnh nhân, , Tp Hà Nội yêu cầu Sở Y tế xây dựng kịch bản mới , tính toán lại số ca nhiễm dựa trên tỷ lệ chuyển tầng,

Video mới nhất