VIDEO CLIP

Hà Nội hỗ trợ tiêu thụ nhãn lồng Hưng Yên

24/08/21

Để tháo gỡ những khó khăn khi đặc sản nhãn lồng Hưng Yên bước vào vụ thu hoạch, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hà Nội và Hội Liên hiệp phụ nữ Hưng Yên phối hợp cùng Hệ thống siêu thị BRG tổ chức chương trình “Hỗ trợ tiêu thụ nhãn lồng Hưng Yên" từ ngày từ ngày 20/

Tag: Thời sự , Hà Nội , nhãn lồng Hưng Yên , Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội , Hệ thống siêu thị BRG

Video mới nhất