VIDEO CLIP

Hà Nội huy động hàng nghìn phương tiện dự phòng chống dịch COVID-19

29/08/21

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội lập phương án huy động phương tiện dự phòng ứng phó với các cấp độ dịch bệnh để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Tag: Hà Nội , Sở Giao thông Vận tải Hà Nội , Bộ Tư lệnh Thủ đô bố , chống dịch COVID-19

Video mới nhất