VIDEO CLIP

Hải Dương thu tiền triệu từ đánh bẫy Cáy tự nhiên

29/06/22

Nghề bẫy Cáy tự nhiên, tại các bãi Rươi, đang cho người dân xã An Thanh huyện Tứ Kỳ thu nhập tiền triệu mỗi ngày. Cáy là một chi trong loài cua. Mỗi ngày người dân ở đây đánh bẫy cáy vào sáng sớm và chiều tối, những gia đình có diện tích ruộng cáy rộng có thể cho thu hoạch 15-20kg.

Tag: Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Sản xuất nông nghiệp hữu cơ , nông nghiệp hữu cơ , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam , nông nghiệp , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam , ngành nông nghiệp , Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn , Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn , doanh nghiệp thủy sản , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , doanh nghiệp , doanh nghiệp nông nghiệp , hợp tác xã nông nghiệp , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , hội doanh nghiệp , chính sách cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp , chính sách hỗ trợ doanh nghiệp , Tổng cục Lâm nghiệp , Nông nghiệp , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Nông nghiệp hữu cơ , Tạp chí Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam , doanh nghiệp vận tải , Nong nghiep huu co Viet Nam , Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 38 , bãi Rươi , xã An Thanh , huyện Tứ Kỳ , Hải Dương , HIỆP

Video mới nhất