VIDEO CLIP

Hàng nghìn héc ta cam sành Hà Giang bị bệnh vàng lá

05/09/22

Hà Giang là một trong những tỉnh có diện tích trồng cam sành lớn nhất của cả nước. Đây cũng là cây trong chủ lực tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên hiện nay người nông dân không khỏi lo lắng khi đồng loạt hàng nghìn ha cam sành bị bệnh vàng lá, khô cành rồi héo úa. Điều này không chỉ làm giảm năng xuất cây trồng mà còn ảnh hưởng đến mẫu mã và chất lượng sản phẩm khi niên vụ mới đang đến gần.

Tag: Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Sản xuất nông nghiệp hữu cơ , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam , Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan , Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến , Nông nghiệp số Việt Nam , doanh nghiệp nông nghiệp , hợp tác xã nông nghiệp , Hà Giang , cam sành

Video mới nhất