VIDEO CLIP

Hỗ trợ tiêu thụ nông sản vùng dịch bằng hình thức livestream

23/08/21

Tag: Thời sự , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam , Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Video mới nhất