VIDEO CLIP

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

01/10/22

Sáng 01/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022.

Tag: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính , Hội nghị trực tuyến Chính phủ với 63 tỉnh , Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022 , Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Video mới nhất