VIDEO CLIP

Hơn 10.000 tài khoản nông sản được tạo trên nền thương mại điện tử

31/12/21

hiện đã có hơn 10.000 tài khoản được tạo cho các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Số lượng tài khoản có gian hàng trên sàn thương mại điện tử là 619 gian hàng, thực hiện giao dịch là 166 gian hàng

Tag: hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh , Số lượng tài khoản có gian hàng trên sàn thương mại điện tử , 619 gian hàng, thực hiện giao dịch là 166 gian hàng , Sở Thông tin và Truyền thông Bà Rịa – Vũng Tàu, , hỗ trợ đưa sản xuất nông nghiệp

Video mới nhất