10:08 19/08/23 Print

Hướng đến nền nông nghiệp xanh

Sản xuất nông nghiệp hiện nay không chỉ dừng ở việc tập trung nâng cao năng suất, chất lượng mà còn phải hướng đến bảo vệ môi trường, sức khỏe người dân, bảo đảm an toàn thực phẩm. Do đó, sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ sẽ giúp "nói không với hóa chất", hạn chế ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, thay đổi tập quán canh tác của nông dân.

null

Kiểm tra sự sinh trưởng, phát triển của lúa sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ tại tỉnh Hà Tĩnh.

Canh tác lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ trên cả nước đang từng bước khẳng định được hiệu quả. Các cánh đồng lúa hữu cơ không chỉ giúp nông dân tạo ra sản phẩm sạch mà còn giảm chi phí sản xuất, góp phần cải tạo đất, nâng cao giá trị hạt gạo.

Nâng cao giá trị hạt gạo

Những năm gần đây, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã triển khai một số dự án sản xuất lúa hữu cơ tại các địa phương bước đầu đã thu được những kết quả khả quan. Mô hình sử dụng phân bón hữu cơ nano và chế phẩm sinh học trong sản xuất rau, lúa an toàn tại Hà Nội và Hải Dương với diện tích 80 ha lúa đang cho hiệu quả tốt.

Qua thống kê, lúa trong mô hình đạt năng suất 6,38 tấn/ha, hiệu quả tăng 10% so với sản xuất đại trà. Mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại một số tỉnh vùng Bắc Trung Bộ được triển khai tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị với diện tích 240 ha. Với việc áp dụng quy trình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, sử dụng chế phẩm sinh học, tạo ra sản phẩm lúa, gạo an toàn, tăng lợi nhuận cho nông dân so với sản xuất lúa đại trà khoảng 20%...

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh Nguyễn Hữu Ngọc nói: "Từ vụ hè thu năm 2020, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ với diện tích 30 ha ở ba địa phương: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và Ðức Thọ. Ngay vụ đầu tiên kết quả cho thấy ruộng giảm được ô nhiễm do không sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ hóa học và gạo cũng bảo đảm an toàn thực phẩm. Ðến nay, Trung tâm đã triển khai được gần 60 ha lúa sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ. Theo đánh giá, sản xuất lúa theo hướng này năng suất cơ bản đạt được như sản xuất đại trà, đồng thời có liên kết với doanh nghiệp nên đầu ra được bảo đảm. Ðặc biệt, sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ giúp giảm chi phí đầu tư khoảng 4 triệu đồng/ha, giá bán lúa cao cho nên thu nhập tăng hơn so với lúa cấy đại trà từ 8-10 triệu đồng. Từ những mô hình triển khai, đến nay các địa phương trên địa bàn đã nhân rộng sản xuất, bình quân từ 10-20 ha/địa phương".

Trưởng thôn Vân Cửu, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) Thái Văn Nghĩa cho biết: "Vụ đông xuân 2022-2023, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông quốc gia và Tập đoàn Quế Lâm, mười hộ dân đã trồng thử nghiệm 2 ha lúa hữu cơ. Sản xuất lúa hữu cơ không sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học giúp giảm chi phí từ 10-15%. Với cùng một giống lúa, nếu lúa trồng đại trà sau khi thu hoạch giá gạo từ 8-10 nghìn đồng/kg, còn lúa hữu cơ dao động từ 20-25 nghìn đồng/kg".

Là một trong những đơn vị thời gian qua đã tham gia tích cực vào sản xuất lúa hữu cơ, đến nay Tập đoàn Quế Lâm đã triển khai mô hình này trên cả nước. Ông Tôn Thất Thạnh, đại diện Tập đoàn Quế Lâm cho biết: "Khởi đầu sản xuất lúa hữu cơ của Tập đoàn là tại Thừa Thiên Huế, đến nay chúng tôi đã thực hiện được 200 ha/vụ trên địa bàn tỉnh. Từ mô hình này, Tập đoàn đã mời các hợp tác xã, nông dân ở nhiều nơi trên cả nước, nhất là khu vực miền trung đến tham quan học tập kinh nghiệm nhằm nhân rộng. Hiện nay, Tập đoàn đã sản xuất lúa hữu cơ khoảng 1.000 ha ở các tỉnh như: Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Sóc Trăng, Ðồng Tháp, Ðồng Nai... Qua đánh giá, sản xuất lúa hữu cơ ở khu vực miền trung, không chỉ giúp tạo ra sản phẩm gạo sạch, bảo vệ môi trường do không dùng hóa chất trong sản xuất mà còn tăng lợi nhuận bình quân một triệu đồng/sào cho người dân".

Thay đổi tập quán canh tác

Nhiều địa phương đã quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và khuyến khích sản xuất lúa hữu cơ, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng người sản xuất, doanh nghiệp; số lượng các mô hình sản xuất và liên kết sản xuất, tiêu thụ ngày càng nhiều, giúp cho diện tích lúa hữu cơ tăng nhanh. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang canh tác lúa hữu cơ không phải ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của nông dân do còn nhiều khó khăn.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh Nguyễn Hữu Ngọc cho rằng: Lâu nay người dân vẫn quen sản xuất lúa theo hướng sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Khi chuyển đổi sang sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ có nhiều bỡ ngỡ. Hơn nữa, người sản xuất lúa hữu cơ sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, sinh học cần có các doanh nghiệp cung ứng uy tín nhưng việc tiếp cận còn hạn chế; giá gạo hữu cơ trên thị trường so với gạo sản xuất bình thường không cao hơn nên người dân chưa muốn sản xuất hữu cơ.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, thiên tai khắc nghiệt gây nhiều bất lợi cho nên thời gian qua tỉnh đang tập trung sản xuất theo các mô hình hữu cơ, nông nghiệp sạch nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình Mai Văn Minh cho biết: "Hiện nay, diện tích sản xuất lúa hữu cơ trên địa bàn khoảng 100 ha. Do sản xuất lúa hữu cơ được liên kết nên bảo đảm đầu ra với giá ổn định. So với gieo cấy lúa truyền thống hiệu quả không cao nên canh tác lúa theo hướng hữu cơ sẽ giúp nâng cao giá trị hạt gạo trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Tuy nhiên, sự vào cuộc của các doanh nghiệp trong sản xuất lúa hữu cơ còn hạn chế. Bởi muốn sản xuất hữu cơ cần có sự đồng hành của doanh nghiệp và nông dân để liên kết, hỗ trợ vật tư đầu vào, quy trình kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm như vậy mới tăng hiệu quả kinh tế".

Nhiều ý kiến cho rằng, sản xuất lúa hữu cơ ở một số nơi còn manh mún, không tập trung; các khu vực sản xuất lúa hữu cơ nhiều nơi vẫn ở dạng mô hình với diện tích nhỏ và đang trong quá trình áp dụng thử nghiệm dẫn đến chi phí đầu tư cao; các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất lúa hữu cơ còn ít cả về số lượng và quy mô, mức độ đầu tư; sự vào cuộc của các doanh nghiệp có khả năng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ sản phẩm hữu cơ trong nước chưa phát triển và có sự cạnh tranh không lành mạnh giữa sản phẩm hữu cơ có chứng nhận và sản phẩm "hữu cơ tự xưng"…

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Văn Anh cho biết: "Những năm qua, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn được mở rộng và phát triển. Các chuỗi sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, bền vững góp phần bảo vệ sức khỏe người sản xuất, tiêu dùng và môi trường. Ðến nay, toàn tỉnh có 245 ha sản xuất theo hướng hữu cơ, trong đó 216,8 ha lúa ở các huyện Phong Ðiền, Quảng Ðiền, Phú Lộc, Hương Thủy. Tuy nhiên, do nhân dân đã quen với quy trình canh tác cũ khi chuyển sang sản xuất hữu cơ gặp khó khăn; các địa phương chưa mạnh dạn duy trì và mở rộng mô hình nông nghiệp hữu cơ...".

Ðể sản xuất lúa hữu cơ được mở rộng và phát triển bền vững, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân nhằm thay đổi nhận thức sản xuất, sử dụng nông sản hữu cơ, sạch, an toàn; vận động, hướng dẫn người dân chuyển đổi tập quán canh tác từ sản xuất vô cơ sang sản xuất hữu cơ; mở rộng và phát triển các chuỗi giá trị trong sản xuất lúa hữu cơ; xây dựng cánh đồng hữu cơ có giấy chứng nhận để nâng cao chất lượng và giá trị; có chính sách phù hợp phát triển lúa hữu cơ; tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định sản phẩm gạo hữu cơ cho nông dân; chuyển giao quy trình sản xuất lúa hữu cơ cho bà con...

Về vấn đề này, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Lê Quốc Thanh cho rằng: "Hiện nay, xu hướng của nước ta đang tiến tới nền nông nghiệp xanh, sạch. Vì vậy, sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ là một trong những giải pháp để đạt tới xu hướng này. Nhưng để làm được điều đó, ngoài việc tuyên truyền thay đổi tập quán canh tác của người dân thì các địa phương cũng cần có cơ chế nhằm kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp để triển khai rộng khắp và có hiệu quả cao. Bởi chính doanh nghiệp giúp người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, vật tư đầu vào cũng như bao tiêu sản phẩm đầu ra. Nếu doanh nghiệp đồng hành với người sản xuất, chắc chắn người dân sẽ yên tâm sản xuất và bảo đảm hướng đến sản phẩm sạch".

Theo Cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có 62 địa phương trong cả nước tham gia sản xuất nông nghiệp hữu cơ hoặc đang chuyển đổi sang canh tác hữu cơ. Tổng diện tích đất nông nghiệp hữu cơ hơn 175 nghìn ha, trong đó trồng trọt 63.536 ha, nuôi trồng thủy sản hữu cơ 100.000 ha...

Hoàng Hùng (Báo Nhân dân)

Từ khóa:

Ý kiến bạn đọc

0 đánh giá Hướng đến nền nông nghiệp xanh

0
Chọn đánh giá của bạn

0 bình luận

Tin tức liên quan

Việt Nam hướng đến một nền nông nghiệp xanh, hiệu quả, bền vững và thân thiện với môi trường

Việt Nam hướng đến một nền nông nghiệp xanh, hiệu quả, bền vững và thân thiện với môi trường

Ngày 31/1, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị toàn thể Nhóm đối tác công – tư với chủ đề: "Doanh…

Nam Định: Sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái

Nam Định: Sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái

Nam Định: Sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp…

Sản xuất xanh, tiêu dùng xanh là cơ hội cho nông sản Việt Nam đến với quốc tế

Sản xuất xanh, tiêu dùng xanh là cơ hội cho nông sản Việt Nam đến với quốc tế

Sản xuất xanh, xuất khẩu xanh, tiêu dùng xanh… đã và đang trở thành xu hướng phát triển trên toàn…

Chuyên canh lúa chất lượng cao giảm phát thải gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên canh lúa chất lượng cao giảm phát thải gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Ngành nông nghiệp cũng cần lan tỏa những mô hình gia tăng chế biến, tận dụng các phụ phẩm của…

Vĩnh Phúc: Lan tỏa mô hình nông nghiệp xanh, tuần hoàn

Vĩnh Phúc: Lan tỏa mô hình nông nghiệp xanh, tuần hoàn

Xác định nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn là chiến lược phát triển của tỉnh, ngành nông nghiệp…

Nông trại của những mùi hương

Nông trại của những mùi hương

Nông trại của những mùi hương vùng Nam Ban, huyện Lâm Hà hình thành và phát triển từ năm 2017…

Nam Định: Kết nối doanh nghiệp và giới thiệu những thành tựu về phát triển nông nghiệp, quảng bá nông sản

Nam Định: Kết nối doanh nghiệp và giới thiệu những thành tựu về phát triển nông nghiệp, quảng bá nông sản

Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định tổ chức toạ đàm kết nối doanh nghiệp nông nghiệp năm 2023 giới thiệu những…

Liên kết sản xuất rau an toàn

Liên kết sản xuất rau an toàn

Khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên và nắm bắt nhu cầu tiêu dùng rau sạch của thị…

Nhiều người tiêu dùng trên thế giới đang hướng tới các sản phẩm xanh thân thiện với môi trường

Nhiều người tiêu dùng trên thế giới đang hướng tới các sản phẩm xanh thân thiện với môi trường

Nông nghiệp sinh thái đang là hướng phát triển trên toàn cầu, là hướng đi cần thiết để đạt được…

Quy hoạch liên kết vùng phát triển hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp trong nông nghiệp

Quy hoạch liên kết vùng phát triển hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp trong nông nghiệp

Nông nghiệp Thái Bình từ nhiều năm trước đây đã xuất hiện các mô hình liên kết phát triển sinh…

Tin mới cập nhật

Doanh nghiệp, nông dân Hữu cơ cần biết: Nông nghiệp Hữu cơ – Tiêu chuẩn và cách xác minh

Doanh nghiệp, nông dân Hữu cơ cần biết: Nông nghiệp Hữu cơ – Tiêu chuẩn và cách xác minh

Các cá nhân, tập thể tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh Hữu cơ cần trang bị…

Xu hướng và thách thức hiện nay đối với Nông nghiệp Hữu cơ toàn cầu

Xu hướng và thách thức hiện nay đối với Nông nghiệp Hữu cơ toàn cầu

Tháng 2 năm 2024, ấn bản thứ 25 của “Thế giới Nông nghiệp Hữu cơ” được ra mắt bởi Viện…

Chính phủ Canada chi hơn nửa triệu USD để tiêu chuẩn hoá sản phẩm Hữu cơ

Chính phủ Canada chi hơn nửa triệu USD để tiêu chuẩn hoá sản phẩm Hữu cơ

Để cập nhật các tiêu chuẩn quy định việc sản xuất và tiếp thị các sản phẩm Hữu cơ được…

Quốc gia chiếm 70% diện tích Hữu cơ thế giới trao giải thưởng Công nghiệp Hữu cơ uy tín

Quốc gia chiếm 70% diện tích Hữu cơ thế giới trao giải thưởng Công nghiệp Hữu cơ uy tín

Các nhà sản xuất, chế biến và vận hành Hữu cơ tốt nhất của Australia sẽ được tôn vinh tại…

Cơ chế thương mại mới của EU: Nắm bắt cơ hội quảng bá sản phẩm Hữu cơ trên toàn thế giới

Cơ chế thương mại mới của EU: Nắm bắt cơ hội quảng bá sản phẩm Hữu cơ trên toàn thế giới

Quy định hữu cơ mới của EU, có hiệu lực vào năm 2022, bao gồm việc xem xét lại toàn…

Nông nghiệp Hữu cơ Ukraine vẫn đứng vững trong chiến tranh

Nông nghiệp Hữu cơ Ukraine vẫn đứng vững trong chiến tranh

Dù nền kinh tế nói chung của Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh, còn Nông nghiệp Hữu…

Thương hiệu sữa Hữu cơ trẻ em số 1 thế giới HiPP quyết tâm chinh phục thị trường Trung Quốc

Thương hiệu sữa Hữu cơ trẻ em số 1 thế giới HiPP quyết tâm chinh phục thị trường Trung Quốc

Với lịch sử 125 năm thành lập và thực hành Nông nghiệp Hữu cơ từ những năm 1950, sữa công…

Vương quốc Anh: Đất nông nghiệp Hữu cơ đi ngang, thị trường vẫn tăng trưởng và hàng loạt thách thức

Vương quốc Anh: Đất nông nghiệp Hữu cơ đi ngang, thị trường vẫn tăng trưởng và hàng loạt thách thức

Số liệu mới nhất cho thấy, chi tiêu cho sản phẩm Hữu cơ tại Vương quốc Anh vẫn tăng trưởng,…

Triển lãm Horti Agri Next Select Vietnam 2024: Kết nối chuyên sâu công nghệ và máy móc nông nghiệp

Triển lãm Horti Agri Next Select Vietnam 2024: Kết nối chuyên sâu công nghệ và máy móc nông nghiệp

Nằm trong sự kiện ILDEX Vietnam, Horti Agri Next (HAN) Select Vietnam 2024 là triển lãm hàng đầu DUY NHẤT…

Công ty CP Bình Điền – MeKong và Tổng công ty Cà phê Việt Nam hợp tác thúc đẩy sản xuất cà phê bền vững

Công ty CP Bình Điền – MeKong và Tổng công ty Cà phê Việt Nam hợp tác thúc đẩy sản xuất cà phê bền vững

Ngày 25 tháng 2 năm 2024, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Công ty CP Bình Điền- MeKong, một…

Tin đọc nhiều

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Là những giáo sư đầu ngành ở các lĩnh vực vi sinh vật và y học, đồng thời sống rất…

Tuyên Quang: Tiềm năng và triển vọng phát triển nông nghiệp hữu cơ

Tuyên Quang: Tiềm năng và triển vọng phát triển nông nghiệp hữu cơ

Tuyên Quang là tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc nước ta, có diện tích khoảng 5.870 km²…

Thái Nguyên: Khai mạc Mùa du lịch 2023 với chủ đề “Trải nghiệm xứ trà, đậm đà bản sắc”

Thái Nguyên: Khai mạc Mùa du lịch 2023 với chủ đề “Trải nghiệm xứ trà, đậm đà bản sắc”

Tối 11/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức chương trình khai…

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Dư luận ở huyện Krông Păk (Đắk Lắk) rất xôn xao trước vụ việc Công ty Cổ phần Cà phê…

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên: Nông nghiệp hữu cơ được ưu tiên số một

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên: Nông nghiệp hữu cơ được ưu tiên số một

Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên mong muốn có sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, tư vấn đào tạo,…

Phân bón Bình Điền 2 Phong