VIDEO CLIP

Không để lãng phí ruộng bỏ hoang

20/02/22

Trồng trọt kém hiệu quả, cộng với thiếu hụt nguồn lao động nên diện tích ruộng bị bỏ không gieo cấy ngày càng tăng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số nơi ruộng hoang đã được gom lại sản xuất dưới chiều hình thức, mang lại hiệu quả kinh tế và hạn chế diện tích bị lãng phí.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Bộ NN-PTNT , Hà Nội , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội lương thực Việt Nam , Cục Trồng trọt , Tạp chí hữu cơ Việt Nam , Tạp chí hữu cơ , Tạp chí Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam , tỉnh Thái Bình , Tạp , Hiệp , Trồng trọt , diện tích ruộng , ruộng hoang , tỉnh Thái Bình , , Bộ

Video mới nhất