VIDEO CLIP

Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai tạo đột phá phát triển vùng biên

19/09/21

Sau 30 năm tái lập, Lào Cai đã tạo được sự đột phá mạnh mẽ nhờ định hướng đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền trong phát triển kinh tế cửa khẩu. Giá trị xuất nhập khẩu tăng trưởng ổn định qua từng năm ...

Tag: Thời sự , Lào Cai , Khu kinh tế cửa khẩu , Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai , Khu kinh tế Lào Cai , Công ty logistics Việt Trung , Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường , tỉnh Lào Cai , UBND tỉnh Lào Cai , Hà Khẩu , Trung Quốc

Video mới nhất