VIDEO CLIP

Lai Châu chống rét cho đàn gia súc

21/02/22

Do tác động của không khí lạnh tăng cường mạnh, tại tỉnh Lai Châu nhiệt độ thấp nhất từ 4-6°C, khu vực núi cao có nơi xấp xỉ 0°C, một số nơi xảy ra băng giá. Để chủ động phòng chống dịch bệnh và đói rét cho đàn gia súc, tỉnh lai Châu đã triển khai nhiều giải pháp để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội lương thực Việt Nam , Tạp chí hữu cơ Việt Nam , Tạp chí hữu cơ , Tạp chí Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam , đàn gia súc, gia cầm , chống dịch bệnh gia súc , chống dịch bệnh gia súc , không khí lạnh tăng cường mạnh , tỉnh Lai Châu , nhiệt độ thấp nhất , tỉnh lai Châu , khu vực núi cao , trâu bò , Tạp , Hiệp , gia súc

Video mới nhất