VIDEO CLIP

Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi xuất khẩu

14/02/22

Theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, do các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 nghiêm ngặt của phía Trung Quốc nên hiệu suất thông quan vẫn rất thấp, trung bình chỉ giải phóng được khoảng 70-90 xe/ngày

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Trung Quốc , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội lương thực Việt Nam , Tap chi Huu co Viet Nam , Sở NN-PTNT tỉnh Lạng Sơn , UBND tỉnh Lạng Sơn , Tap , Hiệp , Trung Quốc , tỉnh Lạng Sơn , Sở Công Thương

Video mới nhất