VIDEO CLIP

Lục Ngạn đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới

20/08/21

Thưa quý vị và các bạn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2021 huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang phấn đấu đưa thêm 3 xã: Trù Hựu, Kiên Thành, Nam Dương về đích nông thôn mới...

Tag: Thời sự , dịch COVID-19 , huyện Lục Ngạn , tỉnh Bắc Giang , nông thôn mới

Video mới nhất