VIDEO CLIP

MÔ HÌNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP: TIỀM NĂNG VÀ LỢI THẾ

01/02/23

Những sản phẩm nông nghiệp thân thiện với môi trường ngày càng được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Điều này đã tạo ra một xu hướng đầu tư vào các mô hình kinh tế nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ...

Tag: sản phẩm nông nghiệp , nông nghiệp xanh , nông nghiệp hữu cơ , nông nghiệp tuần hoàn

Video mới nhất