VIDEO CLIP

Một số tin nhanh trong ngày

07/07/22

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu gạo đang rất sôi động do nhu cầu tăng mạnh từ các thị trường như Trung Quốc, Bangladesh, Iran và Sri Lanka.

Tag: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , HIỆP , xuất khẩu gạo , Bộ Nông nghiệp

Video mới nhất