VIDEO CLIP

Nhiều địa phương cho Học sinh dừng đến trường vì dịch Covid - 19

27/02/22

Để đảm bảo an toàn cho trẻ trước dịch Covid-19, một số địa phương đã cho học sinh tiểu học chuyển sang học trực tuyến.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Bộ NN-PTNT , dịch Covid-19 , chống dịch Covid-19 , dịch Covid-19 , chống dịch Covid-19 , Bộ giáo dục , dịch Covid-19 , Bộ giao , địa phương , học trực tuyến.

Video mới nhất