VIDEO CLIP

Nỗ lực nhân giống, bảo tồn loài

20/02/22

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tính đa dạng sinh học cao thứ 16 thế giới. Thế nhưng rất nhiều loài đang có nguy cơ tuyệt chủng. Nhằm giữ gìn, bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm của cả nước, các cán bộ của trạm đa dạng sinh học Mê Linh thuộc Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đang hàng ngày cần mẫn thực hiện bộ sưu tập sống về nguồn gien quý và đặc hữu của Việt Nam.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Việt Nam , Việt Nam , Thằn lằn , cá sấu , gen động thực vật quý hiếm , Mê Linh, Hà Nội. , Một bộ sưu tập , nhân nuôi , quốc gia , nguy cơ tuyệt chủng , Viện Sinh thái

Video mới nhất