VIDEO CLIP

Nông dân Đồng Tháp trở lại với phân bón hữu cơ

09/05/22

Sản xuất hữu cơ đang là hướng phát triển của nhiều địa phương để hướng đến nền nông nghiệp bền vững. Cùng chung xu thế đó, những mô hình nông nghiệp hữu cơ đã dần hình thành trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Các hộ nông dân đã tận dụng nguyên liệu sẵn có ở địa phương để ủ phân hữu cơ bón cho rau màu.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội lương thực Việt Nam , Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 38 , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Rau quả Việt Nam , Hiệp hội rau quả Việt Nam , Sản xuất hữu cơ , Hiệp hội Rau quả Việt Nam , địa phương , tỉnh Đồng Tháp , Hiệp , HIỆP , Sản xuất hữu cơ , tỉnh Đồng Tháp , địa phương

Video mới nhất