VIDEO CLIP

Nông dân Vị Xuyên sản xuất Nông nghiệp công nghệ cao

07/10/21

Với mức thu nhập cao hơn hàng chục lần so với làm nông nghiệp truyền thống, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã giúp nhiều hộ gia đình ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà giang, làm giàu từ sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương.

Tag: Thời sự , huyện Vị Xuyên , tỉnh Hà giang , Nông nghiệp công nghệ cao , Nông nghiệp , Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên

Video mới nhất