VIDEO CLIP

Phân bón 2Phong giúp giảm 5 triệu đồng/mẫu cho nông dân trồng vải thiều ở Lục Ngạn, Bắc Giang

24/04/23

Tính trung bình, phân bón 2Phong giúp nông dân trồng vải thiều ở Lục Ngạn, Bắc Giang giảm chi phí cho phân bón từ 15 triệu đồng xuống còn 10 triệu đồng/mẫu. Ngoài ra, phân bón 2Phong còn giúp cây khỏe, cho năng suất cao, giảm công lao động.

Tag: phân bón 2Phong

Video mới nhất