VIDEO CLIP

Phát huy hiệu quả từ chương trình OCOP ở Lai Châu

28/12/22

Xác định việc phát triển sản phẩm OCOP là một trong những giải pháp thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, những năm qua tỉnh Lai Châu đã có nhiều chính sách hỗ trợ các cá nhân, tổ chức xây dựng sản phẩm. Nhiều sản phẩm OCOP được người tiêu dùng tin tưởng, thị trường rộng khắp, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Tag: sản phẩm OCOP , thúc đẩy kinh tế nông nghiệp , tỉnh Lai Châu , tổ chức xây dựng sản phẩm , Nhiều sản phẩm OCOP

Video mới nhất