VIDEO CLIP

Phát triển liên kết sản xuất lúa-gạo hữu cơ

20/05/22

Vụ đông-xuân 2021-2022, dự án liên kết kinh doanh lúa-gạo hữu cơ ST25 được triển khai tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình với diện tích 26ha. Qua đánh giá, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, năng suất dự ước đạt 70 tạ/ha. Điều này khiến người dân an tâm với mô hình liên kết gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, góp phần thúc đẩy nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ việt nam , Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam , Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội lương thực Việt Nam , Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 38 , Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam , Hiệp hội Rau quả Việt Nam , Hiệp hội rau quả Việt Nam , Vụ đông-xuân 2021-2022 , lúa-gạo hữu cơ ST25 , thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình , HIỆP , Hiệp

Video mới nhất