13:06 15/06/23 Print

Quy chuẩn kỹ thuật mới trong sản xuất trồng trọt hữu cơ

Các doanh nghiệp, HTX, nông hộ cần phải nắm rõ những quy chuẩn mới nhất trong sản xuất trồng trọt hữu cơ để đảm bảo tuân theo tiêu chuẩn hiện hành.

Có nhiều tiêu chuẩn sản xuất trồng trọt hữu cơ mới ban hành nên người sản xuất cần phải nắm rõ

Theo quy định tại khoản 5.1.7 và 5.1.8 của TCVN 11041-2: 2017 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 2: Trồng trọt hữu cơ thì đất canh tác trong trồng trọt hữu cơ phải đáp ứng các mức giới hạn tối đa cho phép về kim loại nặng (KLN), dự lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV); nước sử dụng trong trồng trọt hữu cơ cũng phải đáp ứng các giới hạn thông số về chất lượng nước quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) tương ứng. Ngày 13/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã ký Thông tư số 01/2023/ TT-BTNMT ban hành các QCVN mới về chất lượng đất, nước thay thế các QCVN được viện dẫn tại TCVN 11041-2:2017. Bài viết này sẽ cập nhật và phân tích một số nội dung chính của những QCVN nói trên nhằm giúp Quý bạn đọc quan tâm đến nông nghiệp hữu cơ (NNHC) có sự chuẩn bị trước khi các QCVN này có hiệu lực thi hành vào 13/9/2023.

Đối với yêu cầu về đất canh tác, TCVN 11041-2: 2017 viện dẫn QCVN 03-MT:2015/BTNMN về giới hạn của một số KLN trong đất và QCVN 15:2008/BTNMN về dư lượng hóa chất BVTV trong đất. Đến 13/9/2023 thì cả 2 QCVN này được thay thế bằng QCVN 03:2023/BTNMT về chất lượng đất. Theo đó, quy định về giới hạn một số KLN trong đất sẽ được điều chỉnh.

Bảng 1. Thay đổi về chỉ tiêu và mức giới hạn KLN trong đất nông nghiệp [1]

[1] Nhóm đất loại 1 trong QCVN 03:2023/BTNMT

TT Thông số quy định Giá trị giới hạn (mg/kg)
QCVN 03:2023 QCVN 03-MT:2015 Thay đổi (+/-)

1.

Cadmi (Cd)

4

1,5

+2,5

2.

Đồng (Cuprum) (Cu)

150

100

+50

3.

Arsenic (As)

25

15

+10

4.

Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg)

12

5.

Chì (Plumbum) (Pb)

200

70

+130

6.

Chromi (6+) (Cr6+)

5

7.

Tổng Chromi (Cr)

150

150

0

8.

Kẽm (Zincum) (Zn)

300

200

+100

9.

Nickel (Ni)

100

Nguồn: Tổng hợp từ QCVN 03:2023 và QCVN 03:2015

 So với QCVN 03:2015 thì QCVN 03:2023 tăng thêm 3 thông số (Thủy ngân, Nickel và Chromi 6+) và tăng ngưỡng giới hạn đối với 5 (trong tổng số 6 KLN), gồm Cd, As, Zn, Pb, Cu. Theo tôi, việc tăng các ngưỡng giới hạn tối đa này là điều kiện thuận lợi để có thêm nhiều vùng sản xuất có thể đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp nói chung và NNHC nói riêng. Ngoài ra, việc đưa Thủy ngân vào danh mục kiểm soát cũng góp phần quản lý tốt hơn các nguy cơ gây ô nhiễm từ đất. 

Đối với quy định về dự lượng thuốc BVTV trong đất, QCVN 03:2023 đã rút ngắn danh mục các hoạt chất từ 39 loại tại QCVN 15:2008/BTNMT xuống còn 27 loại, có thể do một số tên thương mại/hoạt chất đã bị loại khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam trong 15 năm qua. QCVN 03:2023 phân loại 27 hóa chất BVTV thành 2 nhóm riêng: Nhóm hữu cơ khó phân hủy tồn lưu trong môi trường (gồm 12 chất như DDT, Lindane, Adrine…) và Nhóm hóa chất độc hại khác như phosphor hữu cơ, Dioxin … Đáng chú ý, ở QCVN mới này, các ngưỡng giới hạn đã được quy định rất cụ thể và phản ánh sự nguy hại của từng hóa chất tồn dư trong đất chứ không chỉ có ngưỡng mặc định (0,01 mg/kg) như tại quy chuẩn cũ. Điều này cho thấy các ngưỡng này đã được quy định dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế hoặc các căn cứ khoa học chắc chắn hơn so với trước đây. 

Không giống việc gộp các quy chuẩn cũ vào một quy chuẩn như tại QCVN 03:2023, yêu cầu về chất lượng nước dùng trong nông nghiệp vẫn được chia làm 2 quy chuẩn riêng đối với nước mặt và nước ngầm. Theo đó, QCVN 08-MT:2015 về chất lượng nước mặt và QCVN 09-MT:2015 về chất lượng nước dưới đất được cập nhật thành phiên bản 2023 với cùng số hiệu. Nội dung quy định đối với chất lượng nước mặt luân chuyển (sông, suối, kênh, mương, khe…) gồm 9 thông số, còn đối với chất lượng nước lưu (hồ, ao, đầm) thêm thông số thứ 10 về Chlorophyll-a, còn phần lớn các thông số khác là giống nhau như thể hiện ở Bảng 2.  

Bảng 2. Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho mục đích nông nghiệp (2)

(2) Mức B trong QCVN 08:2023: Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy hòa tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.  

Thông số

pH

BOD5 (mg/L)

COD (mg/L)

TOC (mg/L)

TSS (mg/L)

DO (mg/L)

Tổng Phốt pho TP (mg/L)

Tổng Nitơ TN (mg/L)

Tổng Coliform (CFU hoặc MPN/100ml)

Coliform chịu nhiệt (CFU hoặc MPN/100ml)

Chloro-phyll-a (mg/m3)

Nước sông, suối, kênh…

6,0-8,5

≤ 6

≤ 15

≤ 6

≤ 100

≥ 5,0

≤ 0,3

≤ 1,5

≤ 5.000

≤ 1.000

Nước hồ, ao, đầm …

6,0-8,5

≤ 6

≤ 15

≤ 6

≤ 15

≥ 5,0

≤ 0,3

≤ 1,5

≤ 5.000

≤ 1.000

≤ 35

Đối với chất lượng nước dưới đất, số lượng các thông số đã tăng 9 loại, từ 32 tại QCVN 09-MT: 2015 lên 41 tại QCVN 09:2023, chủ yếu là do bổ sung thêm các hóa chất BVTV như Lindane, Diazinon, Parathion v.v.. Còn các thông số về KLN như Cu, Pb, Zn, As … thì cơ bản vẫn giống như quy chuẩn cũ, cả về số lượng và giá trị giới hạn. Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý đối với bạn đọc và bà con nông dân là QCVN 09:2023 không nêu rõ yêu cầu chất lượng nước cho mục đích tưới tiêu nên cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cần có hướng dẫn cụ thể hơn. 

Trên đây là những đánh giá cơ bản về nội dung các QCVN về chất lượng đất, nước cho sản xuất trồng trọt do Bộ TNMT mới ban hành. Quý bạn đọc và cơ sở sản xuất NNHC chú ý cập nhật để áp dụng trong thời gian tới. Chi tiết các QCVN có thể tìm hiểu tại website của Bộ TNMT hoặc liên với tác giả bài viết.

 TS. Trần Thế Tưởng

Ý kiến bạn đọc

0 đánh giá Quy chuẩn kỹ thuật mới trong sản xuất trồng trọt hữu cơ

0
Chọn đánh giá của bạn

0 bình luận

Tin tức liên quan

Đam mê với nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn

Đam mê với nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn

Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn cho sức khỏe…

Quảng Nam phát triển chuỗi nông nghiệp xanh

Quảng Nam phát triển chuỗi nông nghiệp xanh

Nâng cao năng lực của hợp tác xã là mấu chốt để chuyển đổi từ nền nông nghiệp manh mún,…

 Nông nghiệp hữu cơ - Hướng đi bền vững

Nông nghiệp hữu cơ - Hướng đi bền vững

Những ngày cận Tết, về vùng nông thôn trong tỉnh mới thấy hết không khí nhộn nhịp, hối hả của…

250.000 USD hỗ trợ thúc đẩy thương mại nông nghiệp hữu cơ

250.000 USD hỗ trợ thúc đẩy thương mại nông nghiệp hữu cơ

Trong 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Australia và Việt Nam đã trở thành đối tác và bạn…

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Với mục tiêu xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với tiêu thụ trên cơ sở lựa…

Trong năm 2023 ngành nông nghiệp tỉnh Bình Dương đã triển khai 5 mô hình sản xuất hữu cơ

Trong năm 2023 ngành nông nghiệp tỉnh Bình Dương đã triển khai 5 mô hình sản xuất hữu cơ

Trong năm 2023, ngành nông nghiệp tỉnh Bình Dương đã triển khai 5 mô hình trồng bưởi, rau ăn lá,…

Chăn nuôi hữu cơ, an toàn dịch bệnh

Chăn nuôi hữu cơ, an toàn dịch bệnh

Trong điều kiện dịch bệnh đang hoành hành thì chăn nuôi an toàn sinh học (ATSH), hữu cơ là hướng…

Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã không còn xa lạ với người nông dân cả nước nói chung và…

Nông dân với nông sản hữu cơ, OCOP

Nông dân với nông sản hữu cơ, OCOP

Từ phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ,…

Mở rộng 3 giải pháp phát triển nông nghiệp

Mở rộng 3 giải pháp phát triển nông nghiệp

Tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng sinh thái đặc trưng, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng…

Tin mới cập nhật

Doanh nghiệp, nông dân Hữu cơ cần biết: Nông nghiệp Hữu cơ – Tiêu chuẩn và cách xác minh

Doanh nghiệp, nông dân Hữu cơ cần biết: Nông nghiệp Hữu cơ – Tiêu chuẩn và cách xác minh

Các cá nhân, tập thể tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh Hữu cơ cần trang bị…

Xu hướng và thách thức hiện nay đối với Nông nghiệp Hữu cơ toàn cầu

Xu hướng và thách thức hiện nay đối với Nông nghiệp Hữu cơ toàn cầu

Tháng 2 năm 2024, ấn bản thứ 25 của “Thế giới Nông nghiệp Hữu cơ” được ra mắt bởi Viện…

Chính phủ Canada chi hơn nửa triệu USD để tiêu chuẩn hoá sản phẩm Hữu cơ

Chính phủ Canada chi hơn nửa triệu USD để tiêu chuẩn hoá sản phẩm Hữu cơ

Để cập nhật các tiêu chuẩn quy định việc sản xuất và tiếp thị các sản phẩm Hữu cơ được…

Quốc gia chiếm 70% diện tích Hữu cơ thế giới trao giải thưởng Công nghiệp Hữu cơ uy tín

Quốc gia chiếm 70% diện tích Hữu cơ thế giới trao giải thưởng Công nghiệp Hữu cơ uy tín

Các nhà sản xuất, chế biến và vận hành Hữu cơ tốt nhất của Australia sẽ được tôn vinh tại…

Cơ chế thương mại mới của EU: Nắm bắt cơ hội quảng bá sản phẩm Hữu cơ trên toàn thế giới

Cơ chế thương mại mới của EU: Nắm bắt cơ hội quảng bá sản phẩm Hữu cơ trên toàn thế giới

Quy định hữu cơ mới của EU, có hiệu lực vào năm 2022, bao gồm việc xem xét lại toàn…

Nông nghiệp Hữu cơ Ukraine vẫn đứng vững trong chiến tranh

Nông nghiệp Hữu cơ Ukraine vẫn đứng vững trong chiến tranh

Dù nền kinh tế nói chung của Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh, còn Nông nghiệp Hữu…

Thương hiệu sữa Hữu cơ trẻ em số 1 thế giới HiPP quyết tâm chinh phục thị trường Trung Quốc

Thương hiệu sữa Hữu cơ trẻ em số 1 thế giới HiPP quyết tâm chinh phục thị trường Trung Quốc

Với lịch sử 125 năm thành lập và thực hành Nông nghiệp Hữu cơ từ những năm 1950, sữa công…

Vương quốc Anh: Đất nông nghiệp Hữu cơ đi ngang, thị trường vẫn tăng trưởng và hàng loạt thách thức

Vương quốc Anh: Đất nông nghiệp Hữu cơ đi ngang, thị trường vẫn tăng trưởng và hàng loạt thách thức

Số liệu mới nhất cho thấy, chi tiêu cho sản phẩm Hữu cơ tại Vương quốc Anh vẫn tăng trưởng,…

Triển lãm Horti Agri Next Select Vietnam 2024: Kết nối chuyên sâu công nghệ và máy móc nông nghiệp

Triển lãm Horti Agri Next Select Vietnam 2024: Kết nối chuyên sâu công nghệ và máy móc nông nghiệp

Nằm trong sự kiện ILDEX Vietnam, Horti Agri Next (HAN) Select Vietnam 2024 là triển lãm hàng đầu DUY NHẤT…

Công ty CP Bình Điền – MeKong và Tổng công ty Cà phê Việt Nam hợp tác thúc đẩy sản xuất cà phê bền vững

Công ty CP Bình Điền – MeKong và Tổng công ty Cà phê Việt Nam hợp tác thúc đẩy sản xuất cà phê bền vững

Ngày 25 tháng 2 năm 2024, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Công ty CP Bình Điền- MeKong, một…

Tin đọc nhiều

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Vợ chồng GS “biết tuốt” Nguyễn Lân Dũng bị ung thư và giải pháp chống thuốc trừ sâu hóa học (Kì 1): Nỗi đau của cả dân tộc

Là những giáo sư đầu ngành ở các lĩnh vực vi sinh vật và y học, đồng thời sống rất…

Tuyên Quang: Tiềm năng và triển vọng phát triển nông nghiệp hữu cơ

Tuyên Quang: Tiềm năng và triển vọng phát triển nông nghiệp hữu cơ

Tuyên Quang là tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc nước ta, có diện tích khoảng 5.870 km²…

Thái Nguyên: Khai mạc Mùa du lịch 2023 với chủ đề “Trải nghiệm xứ trà, đậm đà bản sắc”

Thái Nguyên: Khai mạc Mùa du lịch 2023 với chủ đề “Trải nghiệm xứ trà, đậm đà bản sắc”

Tối 11/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức chương trình khai…

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Đắk Lắk: Giải mã uẩn khúc đằng sau vụ chặt phá vườn cà phê ở Hòa Đông

Dư luận ở huyện Krông Păk (Đắk Lắk) rất xôn xao trước vụ việc Công ty Cổ phần Cà phê…

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên: Nông nghiệp hữu cơ được ưu tiên số một

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên: Nông nghiệp hữu cơ được ưu tiên số một

Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên mong muốn có sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, tư vấn đào tạo,…

Phân bón Bình Điền 2 Phong