VIDEO CLIP

Thủ tướng ban hành Chỉ thị phục hồi sản xuất

04/10/21

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa thừa lệnh ký ban hành Chỉ thị số 27 ngày 3/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chỉ thị nhấn mạnh nội dung: Doanh nghiệp thống nhất với UBND tỉnh, thành phố phương án sản xuất, đi lại, ăn ở của người lao động khi khôi phục sản xuất trong bối cảnh thích ứng với Covid-19.

Tag: Thời sự , Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành , Chỉ thị số 27 , Thủ tướng Chính phủ , phòng, chống dịch bệnh COVID-19 , tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp

Video mới nhất