VIDEO CLIP

Tiếp tục nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến

11/02/22

Xét Báo cáo của Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về thực trạng cung cấp, thực hiện thủ tục hành chính trong bối cảnh đại dịch COVID-1

Tag: Thời sự , Thực phẩm hữu cơ , Tiêu chuẩn hữu cơ , Tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ , Hữu cơ , Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính , Tap chi Huu co Viet Nam , Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân , Hội đồng Tư vấn cải , Thủ tướng Chính phủ , Tap

Video mới nhất