VIDEO CLIP

Trách nhiệm thu hồi, tái chế sản phẩm

29/09/21

Lâu nay, hầu hết các sản phẩm bao bì sau khi sử dụng, các nhà sản xuất hầu như không có trách nhiệm. Việc xử lý các sản phẩm sau khi thải bỏ được diễn ra trôi nổi, lẫn với rác thải sinh hoạt, hoặc tái chế 1 cách tùy tiện trong các làng nghề, gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 1/1/2022, Quy định tại điều 54,55 Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi thì các nhà sản xuất, nhập khẩu ở Việt Nam sẽ phải chịu trách nhiệm đến hết vòng đời của sản phẩm, kể cả, khi chúng đã trở thành rác.

Tag: Thời sự , tái chế sản phẩm , Chính sách và pháp luật , Công ty tư vấn e – Policy , Bộ TN&MT , Bộ TN&MT , Luật Bảo vệ Môi trường , quỹ bảo vệ môi trường , Bộ Tài nguyên và Môi trường

Video mới nhất