VIDEO CLIP

TSKH. Hà Phúc Mịch: Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam sẽ đổi mới phương thức hoạt động và tổ chức

07/07/23

Trả lời phỏng vấn bên lề Đại hội III nhiệm kỳ 2023-2028 Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA), TSKH. Hà Phúc Mịch, Chủ tịch VOAA cho biết Hiệp hội sẽ đổi mới phương thức hoạt động và tổ chức để có thể tự chủ về tài chính, hiệu quả hơn trong việc tham gia xây dựng chính sách và phát triển Nông nghiệp Hữu cơ quốc gia.

Tag: Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam

Video mới nhất