VIDEO CLIP

Ứng dụng công nghệ cao, quy trình hữu cơ vào sản xuất Sâm Nam núi Dành tiến Vua

11/11/22

Diện tích trồng Sâm Nam núi Dành ở Bắc Giang (được biết đến với huyền tích Sâm tiến Vua) đang ngày một được mở rộng, đồng thời ứng dụng công nghệ cao, quy trình hữu cơ để tăng giá trị sản phẩm.

Tag: sâm Nam núi Dành , sâm tiến Vua

Video mới nhất